Tietoa palvelusta


Palvelukokonaisuuden osapuolet


Asiakas

Lipun ostaja on asiakassuhteessa tapahtuman järjestäjään / lipun myyjään ja lippupalvelun osalta palvelun ylläpitäjään.


Tapahtuman järjestäjä

Tapahtuman järjestäjä ja lipun myyjä on vastuussa itse tapahtumasta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta sekä muutoksista ohjelmassa tai sen aikatauluissa. Tapahtuman järjestäjä on asiakassuhteessa asiakkaidensa, palvelun ylläpitäjän sekä maksuoperaattorin kanssa.


Digilippu.fi-palvelu

Digilippu.fi toimii ainoastaan tapahtumien lipunvälittäjänä. Digilippu.fi-palvelu ei ole osallisena missään vaiheessa itse maksutapahtumaa ja Digilippu.fi ei vastaa maksuoperaattorin tai eri maksulaitosten (pankkien verkkomaksut tai NETS-luottokorttimaksut) palveluiden toiminnasta.


Maksuoperaattori

Maksuoperaattorina eli maksujen välittäjänä toimii Paytrail. Maksusuoritukset ohjautuvat maksuoperaattorin, Paytrail, kautta suoraan loppuasiakkaalta ko. tapahtuman järjestäjälle ja lipun myyjälle sekä palveluprovisioiden osalta palvelun ylläpitäjälle.


Internet-palveluiden tarjoajat (ISPs / Internet Service Providers)

Digilippu.fi-palvelu sijaitsee palvelun ylläpitäjän virtuaaliympäristössä, jonka isäntäkone sijaitsee Hetzner GmbH:n laite- ja konesalissa. Digilippu.fi-palvelu tai palvelun ylläpitäjä ei vastaa ISP-palveluiden toiminnasta muutoin kuin hallitsemansa virtuaalipalvelimen osalta.


Palvelun ylläpitäjä

Digilippu.fi-palvelun ylläpitäjänä toimii Megative Tmi.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa sen käyttämien ohjelmistojen palvelukokonaisuuden muille osapuolille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Palvelun ylläpitäjä ei myöskään vastaa muusta palvelukokonaisuuden muille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu palvelun ylläpitäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joiden seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut olettaa välttää eikä voittaa.


Verkkoliikenne

Kaikki verkkoliikenne palvelukokonaisuuden eri osapuolten välillä on TLS/SSL-suojattua.